cơ hội giáo dục

Cập nhập tin tức cơ hội giáo dục

Anh tài trợ 30 triệu bảng để tăng cường cơ hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái

Vương quốc Anh công bố khoản tài trợ mới trị giá 30 triệu bảng để tăng cường cơ  hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái tại khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.