Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (so sánh theo giá 2010) tháng 8 tăng 15,13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, giá trị SXCN do thành phố quản lý ước tăng 14,16% so với cùng kỳ.  

Về nông nghiệp, các phường, xã có đất nông nghiệp tích cực tổ chức chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, phòng, chống dịch bệnh và sử dụng vắc-xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thu 1.462.149 triệu đồng, bằng 66% so với cùng kỳ. Ước chi 567.975 triệu đồng, ngân sách thành phố 487.359 triệu đồng, đạt 54% dự toán thành phố và bằng 104% so với cùng kỳ. 

Công tác xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thành phố; đặc biệt là tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy của địa phương và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước. 

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả

Ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc trong tất cả các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh dành cho học sinh và giáo viên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024 trong các cấp học. 

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Có thể kể đến như: Sự phối hợp giữa các phòng ban đơn vị chưa được chặt chẽ. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc;

Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai thủ tục một số dự án chưa đảm bảo. Còn xảy ra tình trạng vi phạm luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng…

Minh Vy