Bắt tàu vận chuyển dầu DO

Cập nhập tin tức Bắt tàu vận chuyển dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO trái phép

Ngày 21/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO trái phép.

Bắt giữ 3 tàu vận chuyển 200.000 lít dầu DO trái phép trên biển

Trong ngày 3 và 4/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp bắt giữ 3 tàu vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO trái phép trên biển.