Bana

Cập nhập tin tức Bana

Gần nửa thế kỷ giữ hồn văn hóa Bana của nghệ nhân U70

Từ khi 5 tuổi ông A Biu đã được theo cha đi dự các lễ hội và được nghe đánh cồng chiêng. Suốt nhiều thập kỷ, nghệ nhân 67 tuổi vẫn miệt mài với con đường bảo tồn văn hoá của người Bana.

Người truyền đam mê cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở Gia Lai

Với nhiều lớp học cuối tuần, nghệ nhân A Lip miệt mài truyền dạy niềm đam mê cồng chiêng cho thế hệ trẻ Gia Lai, giúp họ hiểu rõ giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.