Theo đó, Bình Dương công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 gồm các xã Vĩnh Hòa, An Linh, An Long, Phước Sang (huyện Phú Giáo); xã Long Tân (huyện Dầu Tiếng); các xã Bình Mỹ, Tân Mỹ, Tân Định, Hiếu Liêm, Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên) và xã Phú An (thị xã Bến Cát).

UBND các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và thị xã Bến Cát tổ chức công bố và khen thưởng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí tổ chức sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh Bình Dương đã có 22/46 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, bao gồm các xã Minh Hòa, Minh Tân, Định An (huyện Dầu Tiếng); xã Đất Cuốc, Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên); xã Tân Hiệp, An Thái, Tân Long (huyện Phú Giáo); xã Long Nguyên, Lai Hưng, Cây Trường II (huyện Bàu Bàng).

Theo thống kê, tỉnh Bình Dương đã có 22/46 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện, tỉnh đang tiếp tục tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cho những xã còn lại.

Được biết, theo kế hoạch đề ra, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% (41/41 xã) số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 24% (10/41 xã) số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Nhìn chung, sau hơn 10 năm quán triệt nghiêm túc, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cùng với sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, doanh nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang và hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đặc biệt, các địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, cá nhân đầu tư sản xuất, khuyến khích phát triển các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trong nông thôn.

Hải An