Tuyến mồ hôi có thể nói lên những bất thường về sức khoẻ nào?

Tuyến mồ hôi là hệ thống làm mát tự nhiên của cơ thể và cũng là một trong những chức năng quan trọng nhất. Vậy, tuyến mồ hôi có thể nói lên những bất thường về sức khoẻ nào?

M.B (Theo Bestie)