Robot nhí giúp đào tạo nha sĩ nhi tại Nhật Bản như thế nào?

Những robot nhí có thể mô phỏng phản ứng, biểu cảm của con người để giúp đào tạo nha sĩ nhi tại Nhật Bản.

K.O (Theo Strait Times)