MC Quyền Linh chia sẻ, gần 20 năm anh mới cầm đàn chơi lại. MC Quyền linh chia sẻ, nhà nghèo, chẳng có gì cả cứ rảnh thì lại hò, hát để quên đi nỗi buồn.