Đưa Nghị quyết 27 vào cuộc sống để nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Bắc Mê

Nghị quyết số 27 của tỉnh Hà Giang về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh được xem là kim chỉ nam để các cấp chính quyền địa phương trên trên địa bàn tỉnh nỗ lực phấn đấu tới năm 2030, hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.

Các cấp chính quyền tại tỉnh Hà Giang đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp, từ tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến các trưởng bản, già làng, thầy mo, thầy cúng, những người có uy tín, hay tổ chức cho người dân ký cam kết với chính quyền địa phương để nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác bài trừ các hủ tục.

Từ những việc làm cụ thể, quyết liệt, bền bỉ, bài bản và khoa học đến nay nhận thức của người dân trong việc bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Đây là minh chứng cho thấy Nghị quyết đã đi vào cuộc sống.

Huyện Bắc Mê có 139 thôn, tổ dân phố với hơn 11.000 hộ, trên 56.000 nhân khẩu, với 18 dân tộc cùng sinh sống. Trong đời sống của đồng bào, có nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa đặc trưng của dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được thể hiện trong việc cưới, việc tang và các lễ hội truyền thống của từng dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều hủ tục vẫn tồn tại, đám cưới, đám tang còn tổ chức rườm rà; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra; một số lễ hội truyền thống chưa được khôi phục và phát huy; đời sống sinh hoạt của một bộ phận nhân dân chậm phát triển, chưa theo kịp sự phát triển chung của xã hội.

Sau hơn 2 năm triển khai Chỉ thị số 09 của Tỉnh ủy và 1 năm thực hiện Nghị quyết 27, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê đã thu được kết quả quan trọng. Nhận thức của đảng viên và nhân dân các dân tộc về xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu có sự chuyển biến tích cực, rõ nét; kinh tế có bước phát triển; các hoạt động về văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Đối với gia đình ông Nguyễn Văn Nhụy, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, kể từ khi được chính quyền địa phương tuyên truyền bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu, hỗ trợ phát triển kinh tế, cuộc sống của gia đình ông đã trở nên khấm khá hơn.

Gia đình ông Nhụy chỉ là một trong số rất nhiều những hộ gia đình khác trên địa bàn huyện Bắc Mê đã được chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu, kết hợp với phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế để cải thiện đời sống.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ý thức, nhận thức của người dân từng bước thay đổi, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm thiểu đáng kể, đám cưới, đám tang đã từng bước được thực hiện theo nếp sống văn minh.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân huyện Bắc Mê, các hủ tục, phong tục lạc hậu này sẽ không còn chỗ đứng trong đời sống của người dân trong tương lai gần.