Tiếp viên sống sót vụ máy bay chở đội bóng Brazil rơi tuyệt vọng gọi tên đồng nghiệp, những người đã thiệt mạng, khi đội cứu hộ tiếp cận.

Theo Tri Thức Trẻ