Chưa nên thu hồi sổ hồng mà hãy đợi quyết định của toà án

Sai phạm là của chủ đầu tư và cơ quan quản lý, vì vậy chưa nên thu hồi sổ hồng của người dân mà hãy đợi quyết định của toà án....
VietNamNet