Thực hiện: Truyền hình Vietnamnet

Biên dựng: Châm Phạm