Goh Chok Tong

Cập nhập tin tức Goh Chok Tong

“Trong những năm này mà tôi từ chức thì tôi có thể giúp người kế nhiệm tôi nắm vững công việc kế tục, đây là đóng góp cuối cùng của tôi cho Singapore”.

Bị cáo buộc tư lợi, ông Lý Quang Diệu đáp trả ra sao?

“Như tôi đã nói trước nghị viện, sự việc của tôi được hệ thống do tôi lập ra điều tra và báo cáo trung thực đã chứng minh rằng hệ thống ấy công minh và hiệu quả, không ai ở ngoài lưới pháp luật cả.”