Đòi nợ thuê thường sử dụng cách thức "trên miệng hố chiến tranh"

Cả bên nợ lẫn bên chủ nợ đều đứng trước những rủi ro rất lớn về pháp lý vì đối tượng được thuê đòi nợ phải tạo áp lực để thu nợ, có không ít trường hợp bên đòi nợ đang đúng trở thành sai...

Góc nhìn thẳng (thực hiện)