Nông thôn mới Bắc Giang: Khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp hưởng lợi kép

Trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp được triển khai giúp người nông dân hưởng lợi kép.

Xây dựng có trọng tâm, trọng điểm các thiết chế văn hoá cơ sở ở Nam Định

Hải Sơn là địa phương đầu tiên của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có 100% xóm hoàn thành xây dựng nhà văn hóa. Mỗi nhà văn hóa xóm được xây dựng với kinh phí từ 200-300 triệu đồng, diện tích mỗi nhà văn hóa đạt trên 400m2.

Tuyên Quang: Chuyển đổi số trong sản xuất, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh

Hướng tới nông thôn mới thông minh theo chương trình của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, xã hội.

Ấn tượng mô hình chính quyền thân thiện ở nông thôn mới Bắc Giang

Bộ phận một cửa tại các xã, phường, thị trấn cho đến cấp huyện, tỉnh tại Bắc Giang được chuyển đổi số rõ rệt, giúp người dân tiện lợi trong tiếp cận thông tin.

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn

Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã được quan tâm và đạt một số kết quả nhất định.

Những sắc màu nông thôn mới ở Núi Thành

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 2 xã Tam Giang và Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam không chỉ tạo ra diện mạo làng quê khởi sắc mà còn giúp người dân nâng cao chất lượng sống.

Quảng Xương chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025.

Lạng Giang chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Hà Nội vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, song với sự nỗ lực của các địa phương, đến nay đã có 57 xã đăng ký phấn đấu hoàn thành, tăng gần 2,3 lần so với mục tiêu đề ra.

Xây dựng nông thôn mới thông minh cần tiếp cận tổng thể và toàn diện

Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cần thiết phải xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 để có được cách tiếp cận tổng thể và toàn diện.

Thoại Giang: Địa phương kiểu mẫu triển khai nông thôn mới thông minh ở An Giang

Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đơn vị đầu tiên của huyện đăng ký tham gia xây dựng xã nông thôn mới thông minh.

Thanh Bình giữ vững chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Thanh Bình tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Kiên Giang: Đề nghị công nhận 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Các xã đạt nông thôn mới nâng cao ở Kiên Giang đã xây dựng các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Triệu Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Xã đầu tiên đạt nông thôn mới nâng cao ở huyện vùng cao Văn Chấn

Tân Thịnh là xã đầu tiên của huyện vùng cao Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới Mường Thanh khang trang

Lòng chảo Mường Thanh (Điện Biên), nơi ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 sau nhiều nỗ lực của chính quyền và người dân nay đã khoác lên mình diện mạo mới cùng những thành quả phát triển kinh tế, đời sống người dân mỗi ngày được nâng cao.

Hội viên nông dân Mỹ Lộc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

Các hoạt động thiết thực của cán bộ, hội viên nông dân huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các địa phương.

Bình Phước chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2022, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh Bình Phước triển khai sâu rộng, đồng bộ, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng.

Dương Quang khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn phấn đấu đạt 3 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm: Quy hoạch, Thu nhập, Văn hóa; xây dựng thôn Bản Bung và Bản Giềng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại Ân 2 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Hiện nay, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đang chờ các sở, ngành thẩm định lại để được công nhận đạt chuẩn trong năm nay.

NTM Nam Định được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số

Nam Định phấn đấu đến năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số.

Từng bước hình thành mô hình nông thôn mới thông minh ở Đắk Nông

Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Lạng Giang sắp có thêm 19 thôn đạt chuẩn thôn nông mới kiểu mẫu

Từ nay đến cuối năm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tổ chức nghiệm thu hoàn thành 19 thôn đạt chuẩn thôn nông mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Quan

Xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân được phát huy hiệu quả, nhờ đó tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Kiên Giang chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh…